dentysta wrocław fabryka uśmiechu burdeński rodo

Polityka Prywatności

Twoje dane osobowe są całkowicie bezpieczne. Zbieramy wyłącznie w celach kontaktowych, które są niezbędne do realizacji świadczonych przez nas usług. Nie przekazujemy ich firmom i osobom trzecim. W każdej chwili masz do nich pełen dostęp - możesz je skorygować lub usunąć z naszej bazy.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) między innymi w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że wyrażasz zgodę na ich używanie.

Klauzula informacyjna dla Pacjentów

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNY Z ART. 13 RODO

Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest „Dental Factory Sebastian Burdeński" z siedzibą we Wrocławiu (50-457) przy ul. Dąbrowskiego 34A/U2, NIP 886-299-37-82, którą reprezentuje Sebastian Burdeński.

Administratora danych obowiązują przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, a także w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzecznika praw Pacjenta. Zgodnie z zapisami ustawy, dane niezbędne do prowadzenia dokumentacji medycznej, o których mowa w art. 25, nie mogą zostać usunięte.

CEL ZBIERANIA ORAZ UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 23 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w celu udokumentowania Państwa stanu zdrowia oraz udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych i dokonywania rozliczeń z tego tytułu a co za tym idzie odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych.

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być inne podmioty medyczne realizujące usługi na rzecz ADO. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami przez okres:
- 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z pewnymi wyjątkami;
- 10 lat - zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją medyczną pacjenta, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
- 5 lat - skierowania na badania lub zlecenia lekarskie licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia na podstawie skierowania lub zlecenia.

Po upływie określonego powyżej czasu dokumentacja medyczna zostaje niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

PRAWA

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa wykonania usługi.